Новини кафедри

16.12.2021

Сертифікати – викладачам кафедри загальної та клінічної патології

16 грудня 2021 в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна співробітникам кафедри загальної та клінічної патології відбулося вручення сертифікатів про визнання інформаційного ресурсу системи електронного (дистанційного) навчання в якості навчально-методичної праці:

Докладніше

20.09.2021

Міжнародне стажування в Туреччині

Викладачі кафедри загальної та клінічної патології доцент Наталія Олександрівна Ткаченко, доцент Наталія Олексіївна Ремньова та завідувач кафедри професор Олена Сергіївна Проценко пройшли міжнародне стажування в Університеті Фатіха Султана Мехмета / Fatih Sultan Mehmet University, Туреччина, м. Стамбул, з 13 по 18 вересня 2021 року.

Докладніше

7.05.2021

XVII Міжнародна наукова конференція "Актуальні питання сучасної медицини"

7 травня 2021 в режимі он лайн відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка кафедри загальної та клінічної патології, в якому взяли участь близько 30 студентів 1-го курсу медичного факультету. На засіданні були представлені 2 доповіді: «Стовбурові клітини - походження і природа поліпотентної» і «Стовбурові клітини - перспективи застосування в медицині», з якими виступили студентки 1-го курсу - Ольга Генова, Дар'я Гуртова, Оліфенко Марина, Медведєва Карина.

Докладніше..

15.02.2021

Матеріали кафедри загальної та клінічної патології

Згідно з вимогами до наявності матеріалів на кафедральному сайті, додається посилання на методичні матеріали та документацію кафедри

Докладніше...

3.10.2020

XVII Міжнародна наукова конференція "Актуальні питання сучасної медицини"

1-2 жовтня 2020 року була проведена XVII Міжнародна наукова конференція студентів, молодих вчених і фахівців «Актуальні питання сучасної медицини", приурочена до 215-річчя від дня заснування медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Співробітники кафедри взяли активну участь як в пленарному засіданні, так і в організації проведення роботи секції Клінічна патологія.

Докладніше...

16.09.2020

Оголошення

03.10.2020 відбудеться відкрита лекція для студентів другого курсу медичного факультету. Тема: "Lymphatic System". Викладач: доцент кафедри загальної та клінічної патології І. Р. Вишневська. Запрошуємо усіх зацікавлених

16.09.2020

Оголошення

29.09.2020 в 12.00-13.20 відбудеться відкрита лекція для студентів першого курсу медичного факультету. Тема: "General Embryology". Викладач: доцент кафедри загальної та клінічної патології Н. В. Колот. Запрошуємо усіх зацікавлених

10.09.2020

Організаційний комітет XVII Міжнародної наукової конференції студентів, молодих вчених та спеціалістів "Актуальні питання сучасної медицини", приуроченої 215-річчю від дня заснування медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна інформує Вас, що конференцію буде проведено 1-2 жовтня 2020 року. У зв’язку з карантинними обмеженнями, організатори просять гостей та учасників конференції дотримуватися дистанції та масочного режиму!

22.06.2020

Сесію завершено! Підводимо підсумки...

15.05.2020

Вчора, 14 травня, було підтверджено присудження наукового ступеня доктора філософії в галузі медицини Вікторії Сергіївні Айдаровій

26.02.2020

Успішний захист

Асистент кафедри Вікторія Сергіївна Айдарова 25 лютого 2020 року успішно захистила дисертацію на тему «Вплив ритмічної гіпотермії та кріоконсервованої кордової крові на структурно-функціональний стан центральної нервової системи щурів з дисциркуляторною енцефалопатією» (експериментальне дослідження), і отримала науковий ступень PhD  в галузі медичних наук.

01.11.2019

Стажування в Польщі

Два викладачі кафедри пройшли стажування в польському університеті в Любліні

Докладніше...

02.03.2020

Успішна сертифікація дистанційного навчального курсу «Special histology»

2 березня 2020 року на засіданні Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна співробітники кафедри загальної та клінічної патології медичного факультету завідувач кафедри, д. мед. н., проф. Проценко О. С., к. мед. н. доц. Божок Г. А., к. біол. н., доц. Падалко В. І., ас. Комаромі Н. А., ас. Борозенець В. В. та ас. Колот Н. В. отримали сертифікати про визнання підготованого за їх участі інформаційного ресурсу «Special histology» системи електронного (дистанційного) навчання в якості навчально-методичної праці.

Всіма кафедрами медичного факультету проводиться підготовка дистанційних курсів з інших дисциплін.

Докладніше...

Традиційна (третя) студентська наукова конференція «Актуальні проблеми сучасної гістології»

3-4 грудня 2019 року на кафедрі загальної та клінічної патології медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна відбулася традиційна (третя) студентська наукова конференція «Актуальні проблеми сучасної гістології». Вперше у цьому році робота конференції проходила у двох секціях (англо- та україномовній).

Докладніше

 

 

 

 

Ремньова Наталія Олексіївна

Доцент Ремньова Наталія Олексіївна

У 2001 році закінчила медичний факультет СумДУ. Під час навчання в університеті займалася науковою роботою, брала участь у студентських наукових конференціях і олімпіадах, займала призові місця, має почесні грамоти та нагороди.

У 2001-2002 роках навчалася в інтернатурі за фахом «Судова медицина» на базі ХМАПО та Сумського ОБСМЕ і отримала сертифікат лікаря судово-медичного експерта.

У 2002-2004 роках працювала в Сумському ОБСМЕ лікарем судово-медичним експертом.

У 2004-2007 роках навчалася в очній аспірантурі на кафедрі загальної та клінічної патології медичного факультету ХНУ ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю 14.03.02 - «патологічна анатомія».

У 2007 році пройшла курси кваліфікації за спеціальністю 14.03.02 - «патологічна анатомія».

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему темою «Патологічна анатомія вилочкової залози у жінок, хворих на генералізовану міастенію» за спеціальністю 14.03.02 - «патологічна анатомія». З цього ж року працює зовнішнім сумісником в ДУ «ІЗНХ НАМНУ» на посаді лікаря-патологоанатома, виконує секційну, наукову та біопсійну роботу.

В даний час працює доцентом кафедри, викладає курс «Патологічна фізіологія», займається науково-методичною роботою, має друковані наукові статті у провідних виданнях, методичні рекомендації, монографію та навчальний посібник для студентів, схвалений МОП та МОЗ України.

Захоплення - література (художня, наукова), гомеопатія, косметологія.


Associate Professor Natalia Alexeevna Remneva
In 2001 she graduated from the Faculty of Medicine SumDU. During his studies at the university to do research, participate in student conferences and competitions, won prizes and has diplomas and awards.

In 2001-2002, she studied at the internship on a specialty "Forensic science" based KhMAPE and Sumy OBSME and was certified physician forensic expert.

In 2002-2004 she worked in the Sumy OBSME physician medical examiner.

In 2004-2007, she studied at the postgraduate at the Department of General and Clinical Pathology, Faculty of Medicine KNU them. VN Karazin, specialty 14.03.02 - "pathology."

In 2007, a training course in the specialty 14.03.02 - "pathology."

In 2008 she defended her thesis on the topic "Pathology thymus gland in women with myasthenia generaliziruemoy" specialty 14.03.02 - "pathology." Since that has been working part-time outside the GU "IGIC is much" on a post-doctor pathologist performs sectional, scientific and biopsy work well.

Currently working assistant professor, teaches the course "Physiopathology" engaged in scientific and methodological work is printed scientific articles in leading journals, guidelines, monographs and textbooks for students approved MOS and MOH.

Passion - literature (fiction, science), homeopathy, cosmetology.