Новини кафедри

16.12.2021

Сертифікати – викладачам кафедри загальної та клінічної патології

16 грудня 2021 в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна співробітникам кафедри загальної та клінічної патології відбулося вручення сертифікатів про визнання інформаційного ресурсу системи електронного (дистанційного) навчання в якості навчально-методичної праці:

Докладніше

20.09.2021

Міжнародне стажування в Туреччині

Викладачі кафедри загальної та клінічної патології доцент Наталія Олександрівна Ткаченко, доцент Наталія Олексіївна Ремньова та завідувач кафедри професор Олена Сергіївна Проценко пройшли міжнародне стажування в Університеті Фатіха Султана Мехмета / Fatih Sultan Mehmet University, Туреччина, м. Стамбул, з 13 по 18 вересня 2021 року.

Докладніше

7.05.2021

XVII Міжнародна наукова конференція "Актуальні питання сучасної медицини"

7 травня 2021 в режимі он лайн відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка кафедри загальної та клінічної патології, в якому взяли участь близько 30 студентів 1-го курсу медичного факультету. На засіданні були представлені 2 доповіді: «Стовбурові клітини - походження і природа поліпотентної» і «Стовбурові клітини - перспективи застосування в медицині», з якими виступили студентки 1-го курсу - Ольга Генова, Дар'я Гуртова, Оліфенко Марина, Медведєва Карина.

Докладніше..

15.02.2021

Матеріали кафедри загальної та клінічної патології

Згідно з вимогами до наявності матеріалів на кафедральному сайті, додається посилання на методичні матеріали та документацію кафедри

Докладніше...

3.10.2020

XVII Міжнародна наукова конференція "Актуальні питання сучасної медицини"

1-2 жовтня 2020 року була проведена XVII Міжнародна наукова конференція студентів, молодих вчених і фахівців «Актуальні питання сучасної медицини", приурочена до 215-річчя від дня заснування медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Співробітники кафедри взяли активну участь як в пленарному засіданні, так і в організації проведення роботи секції Клінічна патологія.

Докладніше...

16.09.2020

Оголошення

03.10.2020 відбудеться відкрита лекція для студентів другого курсу медичного факультету. Тема: "Lymphatic System". Викладач: доцент кафедри загальної та клінічної патології І. Р. Вишневська. Запрошуємо усіх зацікавлених

16.09.2020

Оголошення

29.09.2020 в 12.00-13.20 відбудеться відкрита лекція для студентів першого курсу медичного факультету. Тема: "General Embryology". Викладач: доцент кафедри загальної та клінічної патології Н. В. Колот. Запрошуємо усіх зацікавлених

10.09.2020

Організаційний комітет XVII Міжнародної наукової конференції студентів, молодих вчених та спеціалістів "Актуальні питання сучасної медицини", приуроченої 215-річчю від дня заснування медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна інформує Вас, що конференцію буде проведено 1-2 жовтня 2020 року. У зв’язку з карантинними обмеженнями, організатори просять гостей та учасників конференції дотримуватися дистанції та масочного режиму!

22.06.2020

Сесію завершено! Підводимо підсумки...

15.05.2020

Вчора, 14 травня, було підтверджено присудження наукового ступеня доктора філософії в галузі медицини Вікторії Сергіївні Айдаровій

26.02.2020

Успішний захист

Асистент кафедри Вікторія Сергіївна Айдарова 25 лютого 2020 року успішно захистила дисертацію на тему «Вплив ритмічної гіпотермії та кріоконсервованої кордової крові на структурно-функціональний стан центральної нервової системи щурів з дисциркуляторною енцефалопатією» (експериментальне дослідження), і отримала науковий ступень PhD  в галузі медичних наук.

01.11.2019

Стажування в Польщі

Два викладачі кафедри пройшли стажування в польському університеті в Любліні

Докладніше...

02.03.2020

Успішна сертифікація дистанційного навчального курсу «Special histology»

2 березня 2020 року на засіданні Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна співробітники кафедри загальної та клінічної патології медичного факультету завідувач кафедри, д. мед. н., проф. Проценко О. С., к. мед. н. доц. Божок Г. А., к. біол. н., доц. Падалко В. І., ас. Комаромі Н. А., ас. Борозенець В. В. та ас. Колот Н. В. отримали сертифікати про визнання підготованого за їх участі інформаційного ресурсу «Special histology» системи електронного (дистанційного) навчання в якості навчально-методичної праці.

Всіма кафедрами медичного факультету проводиться підготовка дистанційних курсів з інших дисциплін.

Докладніше...

Традиційна (третя) студентська наукова конференція «Актуальні проблеми сучасної гістології»

3-4 грудня 2019 року на кафедрі загальної та клінічної патології медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна відбулася традиційна (третя) студентська наукова конференція «Актуальні проблеми сучасної гістології». Вперше у цьому році робота конференції проходила у двох секціях (англо- та україномовній).

Докладніше

 

 

 

 

Кафедра загальної та клінічної патології

Кафедра загальної та клінічної патології

(Інформацію про кафедру в складі медичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна
Ви можете також знайти
за цим посиланням)

Історія розвитку

Кафедра загальної та клінічної патології була організована  відповідно до рішення Вченої ради університету №3 від 5 квітня 1996 року. Тоді на кафедру загальної та клінічної патології було покладено викладання навчальних дисциплін з анатомії людини, гістології, загальної та клінічної патології, топографічної анатомії та оперативної хірургії, судової медицини, спецкурсів з загальної патології та медичної біомеханіки. Першим завідувачем кафедри було призначено доцента Олексія Андрійовича Гуцола, який працював на цій посаді до 2003 року. За перші роки існування кафедри було розпочато створення музею анатомії людини та патологічної анатомії. Був зібраний архів мікропрепаратів з гістології та патологічної анатомії, було розпочато дослідження рецепторів до злоякісних пухлин молочної залози. За часів керування кафедрою О. А. Гуцола науковою темою кафедри було вивчення та порівняльний аналіз особливостей нормальних черепів та черепів з набутими деформаціями в Україні. Спільно з викладачами студенти кафедри приймали участь у розкопках поховань часів Хазарського Каганату з подальшим вивченням особливостей кісток на заняттях студентського наукового гуртка з анатомії людини. Засновником курсу топографічної анатомії та оперативної хірургії на кафедрі став видатний вчений, професор Геннадій Миколайович Топоров – автор багатьох трудів з анатомії людини та топографічної анатомії. Курсом анатомії людини завідувала доцент Елла Олександрівна Наумова, яка зробила великий внесок у розвиток викладання анатомії на кафедрі. З перших років існування кафедри курс патологічної анатомії викладала професор Тамара Петрівна Якимова, яка прищеплювала студентам велику зацікавленість до цієї дисципліни.

З 2003 року по теперішній час на посаді завідувача кафедри працює д.м.н., професор Олена Сергіївна Проценко . За часів її керування кафедра загальної та клінічної патології стала справжньою фундаментальною та клінічною базою медичного факультету. Під її керівництвом захищено дві кандидатські дисертації та ще дві виконуються; науковою тематикою цих робіт є морфологічне дослідження тканин та органів. Ведеться активна робота в рамках НДР спільно з Інститутом загальної та невідкладної хірургії АМНУ за темою: «Вивчення гетерогенності метаболічних та імунних розладів і проведення їх корекції до та після тімектомії у хворих на міастенію».

Перелік курсів, що викладаються на кафедрі

1. Гістологія, цитологія та ембріологія

2. Патологічна морфологія

3. Патологічна фізіологія

4. Клінічна патологія

5. Судова медицина і медичне право України.

А також курси за вибором:

1. Основи цитології

2. Основи ембріології

3. Історія медицини

4. Історія релігії

Всі курси кафедри забезпечені робочими програмами, тематичними планами роботи, методичними матеріалами та завданнями (в тому числі тестовими) для поточного та модульного контролю знань згідно вимог системи ECTS.

Клінічна база кафедри

ДУ Інститут загальної та невідкладної хірургії, патологоанатомічне відділення

Один з головних принципів кредитно-модульної системи – збільшення об’єму самостійної роботи студентів. Тому практична робота студентів на клінічній базі має велике значення для заохочення їх з метою підвищення мотивації самостійної навчальної роботи. 
Спільна робота ведеться на основі договору про співробітництво між кафедрою на інститутом. На базі патологоанатомічного відділення студенти відпрацьовують практичні навички з дисциплін, що вивчаються на кафедрі. Вони мають можливість вивчати морфологічні особливості змін тканин та органів людини при різноманітних патологіях. Студенти молодших курсів в позаурочний час відвідують клінічну базу кафедри з активною участю в роботі лікарів-патологоанатомів. Попередньо студенти проводять самостійну теоретичну підготовку з питань, що вивчаються. Випадки, що розглядаються, завжди викликають інтерес студентів-медиків. Студенти старших курсів приймають активну участь в процесі розтину померлих з можливістю відпрацювання практичних навичок з оперативної хірургії.

Наукова школа кафедри

У 2004 році, з ініціативи доктора медичних наук, професора, завідуючої кафедри загальної та клінічної патології факультету фундаментальної медицини (зараз медичного факультету) О. С. Проценко, почала працювати перша в Україні наукова школа з вивчення патології тимуса при автоімунних захворюваннях. Основним напрямком школи стало вивчення патологічної анатомії непухлинних змін тимуса у пацієнтів з важким автоімунним захворюванням – генералізованою міастенією. Разом з проф. О. С. Проценко, розвитком наукової школи и вирішенням поставлених завдань займалася доцент Н. О. Ремньова. Вперше в Україні було зібрано і статистично оброблено значний клініко-морфологічний матеріал пацієнтів з генералізованою міастенією, проведено цілу низку морфологічних і морфометричних досліджень, виявлені різні патогенетичні ланки механізму розвитку генералізованої міастенії, розроблені критерії прогнозу захворювання та ефективності й доцільності різних методів лікування. Результатом проведеної роботи стали 12 статей у фахових журналах, 8 тез у збірниках наукових конференцій (2005-2019 рр.), виступи на конференціях і конгресах патологів України (2006-2019 рр.), захист кандидатської дисертації Н. О. Ремньовою (2008 р.) і монографія «Патологічна анатомія непухлинних змін тимуса у пацієнтів з генералізованою міастенією» (2009 р.).

З 2009 року при науковій школі відкрито студентський науковий гурток молодих патологів України, члени якого, під керівництвом О. С. Проценко і Н. О. Ремньової, продовжують вивчення патології тимуса з застосуванням сучасних методів дослідження. Результатом роботи наукового гуртка при школі стали низка перемог і нагород на конкурсах наукових студентських робіт і численні публікації отриманих результатів дослідження.

З 2015 року розпочато збір і статистичну обробку значного клініко-морфологічного матеріалу пацієнтів з генералізованою міастенією на фоні пухлинних уражень тимуса, проводяться морфологічні та морфометричні дослідження, вивчаються пухлинні маркери генералізованої міастенії, розробляються критерії прогнозу захворювання та ефективності й доцільності різних методів лікування. Результатом розпочатої роботи стали 2 статті у фахових журналах і 2 виступи на конгресі патологів України, де були представлені перші результати проведених досліджень.

Напрями розвитку

На кафедрі викладається великий перелік дисциплін. Курс оперативної хірургії та топографічної анатомії викладає старший викладач к.м.н. Олена Володимирівна Шаповал. Курсом патологічної фізіології керує к.м.н., доцент Наталія Олексіївна Ремньова, яка за сумісництвом працює лікарем-патологоанатомом та в січні 2007 року захистила кандидатську дисертацію. Курсом гістології, цитології та ембріології завідує к. біол. н., доцент Володимир Ілліч Падалко.

Всі лекції та більшість практичних занять на кафедрі проводяться з використанням мультимедійного обладнання та виконані в редакторі Power Point. Кафедра має власні розробки методичного матеріалу з усіх курсів, що викладаються; кількість власних розробок навчально-методичних матеріалів постійно збільшується. Викладачі кафедри постійно створюють та використовують у роботі електронні варіанти матеріалів методичного забезпечення навчального процесу. Постійно проводиться поновлення програмного забезпечення комп’ютерних класів для удосконалення методики викладання всіх курсів кафедри. Вдосконалюється система контролю знань за допомогою комп’ютера. В позааудиторний час проводиться залучення студентів до створення сучасної інформаційної бази з різних напрямків медичної науки з використанням можливостей Internet, постійне оновлення цієї інформації для розширення світогляду студентів та розвитку пізнавальної активності майбутніх лікарів.

Створені матеріали для переходу на письмову та комбіновану форму контролю по всіх дисциплінах. Вдосконалення системи контролю знань за допомогою комп’ютера: розробка та втілення комп’ютерного варіанту модульного тестового контролю з окремих дисциплін для оптимізації самостійної підготовки студентів до підсумкоових занять. Проводиться впровадження в навчальний процес оригінальних комп’ютерних програм тестування (тести, надані Центром тестування МОЗ України), що дозволяє студентам ретельніше готуватись до атестаційного контролю знань та допомагає викладачам ефективніше контролювати якість засвоєння навчального матеріалу студентами.

Відбір та заохочення студентів з метою підвищення мотивації самостійної навчальної роботи: регулярне визначення рейтингів студентів за успішністю по групам та курсам; заохочення до участі у студентських наукових конференціях, проведенні олімпіад, в роботі наукових гуртків; здійснення заохочення відмінників та студентів, що приймають активну участь у науковій роботі та громадському житті; висування кращих студентів на одержання іменних стипендій тощо.

Кращі студенти факультету приймають активну участь в науковій діяльності, що проводиться працівниками кафедри, виконують наукові дослідження, вивчаючи при цьому техніку проведення хірургічних операцій, розтину трупу померлої людини, вивчення отриманих даних та заповнення протоколу розтину. Ці студенти відвідують наукові студентські гуртки, що працюють при кафедрі. В теперішній час йде робота по створенню нових експонатів для музею анатомії та патологічної анатомії. 
Співробітники кафедри мають спільні наукові проекти з європейськими університетами (кафедра активно співпрацює з кафедрою анатомії університету Віттен/Хердекке, стоматологічний факультет, м. Віттен, Німеччина), вивчаючи морфологічні особливості черепів людей, що проживали на території Харківської області за часів Хазарського Каганату. В рамках наукового проекту з університетом Witten/Нerdecke University проводиться порівняльний аналіз нормальних черепів та черепів з набутими деформаціями в Україні. Було набрано багато матеріалу (рентгенівські знімки черепів, добутих з поховань часів Хазарського Каганату на території України), аналіз, ком’пютерна обробка результатів тощо. З цієї тематики та під керівництвом проф. Вольфганга Арнольда з університету Віттен/Хердекке було захищено кандидатську дисертацію (В. О. Федорищева Порівняльний аналіз нормальних черепів та черепів з набутими деформаціями в Україні).

Кафедра співпрацює з Харківським науково – дослідним інститутом загальної та невідкладної хірургії (проведення досліджень на базі прозектури ХНДІЗНХ) з питань патологічної анатомії та патологічної фізіології, а також судової медицини. В дослідженнях приймають активну участь студенти-члени наукового гуртка кафедри.

Співробітництво з Харківським державним медичним університетом з питання патологічної анатомії плодів та новонароджених від матерів з ускладненою вагітністю. Проводяться дослідження з патологічної анатомії гепатобіліарної системи плодів та новонароджених від матерів з ускладненою вагітністю.

У співробітництві з НДІ біології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна проводиться вивчення структурно-функціональних властивостей гепатобіліарної системи тварин різного віку та плодів і новонароджених від матерів з ускладненою вагітністю і визначення ролі виявлених морфологічних і біохімічних особливостей у становленні гомеостазу печінки на різних етапах онтогенезу.

На кафедрі проходили стажування іноземні фахівці з патологічної анатомії.

Перспективи розвитку кафедри :

Навчальна робота

1. Удосконалення робочих навчальних програм з усіх дисциплін кафедри.

2. Приділяти особливу увагу роботі кураторів із студентами підшефного курсу, розширення виховної роботи із студентами.

3. Виготовлення нових мікропрепаратів для забезпечення навчального процесу з дисциплін, які викладаються на кафедрі.

4. Виготовлення нових макропрепаратів для поповнення кафедрального музею морфології.

5. Використання в учбовій і науковій роботі цифрового мікроскопа і устаткування гістологічної лабораторії.

6. Поліпшення забезпеченості дисциплін кафедри сучасною цифровою технікою.

7. Розробка словника гістологічних термінів для студентів медичного факультету.

8. Продовження роботи з доопрацювання й удосконалення навчальних видань з дисциплін кафедри.

9. Підвищення наукового рівня і якості навчальної літератури, що розробляється.

10. Підготувати до видання книгу «Епоніми в гістології», на основі вже створеної виставки наочних посібників.

11. Забезпечити ефективну роботу науково-методичних семінарів кафедри. 1 раз на місяць проводити семінари з актуальних проблем викладання.

12. Закінчення роботи над сайтом "Епоніми в гістології" (www. histology - kharkiv.esy.es): розміщення матеріалів українською та англійською мовами для ознайомлення студентів з історією гістології.

13. Робота по написанню підручника з гістології, цитології та ембріології англійською мовою.

  1. Роботу із створення робочих зошитів з патоморфології для україномовних та англомовних студентів.
  2. Розробка нові посібники з розділів гістології, цитології та ембріології українською мовою.

Наукова робота

  1. Створення сучасної імуногістохімічної лабораторії в рамках розвитку Університетскої клініки (проект 4.1 Стратегії).
  2. Стимулювання активності публікації і підвищення індексу цитованості кафедри в міжнародних наукометричних базах і пошукових системах.
  3. Продовжити роботу із створення електронного атласу мікро- і макропрепаратів з патоморфології.
  4. Продовжити співпрацю з Інститутом загальної та невідкладної хірургії за тематикою наукових досліджень.
  5. Проводити мікроскопічні дослідження у рамках НДР «Вікові особливості механізмів формування фіброзу печінки».
  6. Проводити мікроскопічні дослідження у рамках НДР «Морфологічні особливості патологічних станів вилочкової залози».
  7. Планування кандидатських дисертацій нових співробітників кафедри.
  8. Участь у наукових форумах.

Підвищення кваліфікації викладачів

1. Міжнародне науково-педагогічне стажування викладачів.

2. Проходження викладачами кафедри курсів «Технології дистанційної освіти» та «Технології дистанційної освіти» (просунутий курс).

3. Проходження викладачами кафедри курсів удосконалення з відповідних медичних напрямків.