Новини кафедри

16.12.2021

Сертифікати – викладачам кафедри загальної та клінічної патології

16 грудня 2021 в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна співробітникам кафедри загальної та клінічної патології відбулося вручення сертифікатів про визнання інформаційного ресурсу системи електронного (дистанційного) навчання в якості навчально-методичної праці:

Докладніше

20.09.2021

Міжнародне стажування в Туреччині

Викладачі кафедри загальної та клінічної патології доцент Наталія Олександрівна Ткаченко, доцент Наталія Олексіївна Ремньова та завідувач кафедри професор Олена Сергіївна Проценко пройшли міжнародне стажування в Університеті Фатіха Султана Мехмета / Fatih Sultan Mehmet University, Туреччина, м. Стамбул, з 13 по 18 вересня 2021 року.

Докладніше

7.05.2021

XVII Міжнародна наукова конференція "Актуальні питання сучасної медицини"

7 травня 2021 в режимі он лайн відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка кафедри загальної та клінічної патології, в якому взяли участь близько 30 студентів 1-го курсу медичного факультету. На засіданні були представлені 2 доповіді: «Стовбурові клітини - походження і природа поліпотентної» і «Стовбурові клітини - перспективи застосування в медицині», з якими виступили студентки 1-го курсу - Ольга Генова, Дар'я Гуртова, Оліфенко Марина, Медведєва Карина.

Докладніше..

15.02.2021

Матеріали кафедри загальної та клінічної патології

Згідно з вимогами до наявності матеріалів на кафедральному сайті, додається посилання на методичні матеріали та документацію кафедри

Докладніше...

3.10.2020

XVII Міжнародна наукова конференція "Актуальні питання сучасної медицини"

1-2 жовтня 2020 року була проведена XVII Міжнародна наукова конференція студентів, молодих вчених і фахівців «Актуальні питання сучасної медицини", приурочена до 215-річчя від дня заснування медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Співробітники кафедри взяли активну участь як в пленарному засіданні, так і в організації проведення роботи секції Клінічна патологія.

Докладніше...

16.09.2020

Оголошення

03.10.2020 відбудеться відкрита лекція для студентів другого курсу медичного факультету. Тема: "Lymphatic System". Викладач: доцент кафедри загальної та клінічної патології І. Р. Вишневська. Запрошуємо усіх зацікавлених

16.09.2020

Оголошення

29.09.2020 в 12.00-13.20 відбудеться відкрита лекція для студентів першого курсу медичного факультету. Тема: "General Embryology". Викладач: доцент кафедри загальної та клінічної патології Н. В. Колот. Запрошуємо усіх зацікавлених

10.09.2020

Організаційний комітет XVII Міжнародної наукової конференції студентів, молодих вчених та спеціалістів "Актуальні питання сучасної медицини", приуроченої 215-річчю від дня заснування медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна інформує Вас, що конференцію буде проведено 1-2 жовтня 2020 року. У зв’язку з карантинними обмеженнями, організатори просять гостей та учасників конференції дотримуватися дистанції та масочного режиму!

22.06.2020

Сесію завершено! Підводимо підсумки...

15.05.2020

Вчора, 14 травня, було підтверджено присудження наукового ступеня доктора філософії в галузі медицини Вікторії Сергіївні Айдаровій

26.02.2020

Успішний захист

Асистент кафедри Вікторія Сергіївна Айдарова 25 лютого 2020 року успішно захистила дисертацію на тему «Вплив ритмічної гіпотермії та кріоконсервованої кордової крові на структурно-функціональний стан центральної нервової системи щурів з дисциркуляторною енцефалопатією» (експериментальне дослідження), і отримала науковий ступень PhD  в галузі медичних наук.

01.11.2019

Стажування в Польщі

Два викладачі кафедри пройшли стажування в польському університеті в Любліні

Докладніше...

02.03.2020

Успішна сертифікація дистанційного навчального курсу «Special histology»

2 березня 2020 року на засіданні Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна співробітники кафедри загальної та клінічної патології медичного факультету завідувач кафедри, д. мед. н., проф. Проценко О. С., к. мед. н. доц. Божок Г. А., к. біол. н., доц. Падалко В. І., ас. Комаромі Н. А., ас. Борозенець В. В. та ас. Колот Н. В. отримали сертифікати про визнання підготованого за їх участі інформаційного ресурсу «Special histology» системи електронного (дистанційного) навчання в якості навчально-методичної праці.

Всіма кафедрами медичного факультету проводиться підготовка дистанційних курсів з інших дисциплін.

Докладніше...

Традиційна (третя) студентська наукова конференція «Актуальні проблеми сучасної гістології»

3-4 грудня 2019 року на кафедрі загальної та клінічної патології медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна відбулася традиційна (третя) студентська наукова конференція «Актуальні проблеми сучасної гістології». Вперше у цьому році робота конференції проходила у двох секціях (англо- та україномовній).

Докладніше

 

 

 

 

Лекції та методичні матеріали

Навчально-методична робота кафедри

Навчально-методична робота на кафедрі проводиться згідно освітньої програми та навчального плану підготовки магістрів медицини, Положенню про організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, робочих програм навчальних дисциплін та у відповідності зі Стратегією розвитку Каразінського університету до 2025 року.

 

З методичними комплексами навчальних дисциплін кафедри станом на 2021/2022 навчальний рік

Ви зможете ознайомитися за цим посиланням

 

Кафедра загальної і клінічної патології є фундаментальною і клінічною базою факультету. На кафедрі викладаються 5 дисциплін, з них 3 – гістологія, патоморфологiя і патофізіологія – є фундаментальними і входять в ліцензійний іспит КРОК 1. Щорічно після проведення ліцензійного екзамену Крок-1 викладачі проводять аналіз та співставлення загальної оцінки та оцінок з дисциплін кафедри. У минулому навчальному році студенти англомовної форми навчання мали найвищі показники з патоморфології та патофізіології. Для усіх дисциплін розроблені та використовуються навчально-методичні комплекси (НМК) українською і англійською мовами, до складу яких входять робочі програми навчальних дисциплін; навчальний контент (розширений план лекцій у друкованому та електронному виді); плани практичних занять, завдання для самостійної роботи; питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, для контрольних робіт, передбачених навчальним планом, після атестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з навчальної дисципліни; завдання семестрових екзаменів (письмових залікових робіт), методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої медичної освіти, методичні рекомендації для практичних занять для здобувачів вищої медичної освіти та викладачів, дистанційні курси (ДК).

Кафедра регулярно публікує методичні рекомендації і навчальні посібники з метою підвищення рівня забезпечення студентів навчальною та методичною літературою з усіх дисциплін, що вивчаються.

У поточному навчальному році викладачами кафедри були допрацьовані й надруковані 26 навчально-методичних видань, 13 з них для вітчизняних студентів, 13 – для студентів англомовної форми навчання.

Список навчально-методичних видань кафедри

1. Проценко Е.С., Падалко В.И., Шаповал Е.В. Частная гистология: Рабочая тетрадь-альбом для самостоятельной работы студентов. – X: ХНУ им. В.Н. Каразина. – 2019. – 89 с.

2. Проценко Е.С., Падалко В.И., Шаповал Е.В. Регуляторные и сенсорные системы: Методические указания для самостоятельной работы студентов. – 112 с.

3. Проценко Е.С., Падалко В.И., Шаповал Е.В. Системы внутренних органов: Методические указания для самостоятельной работы студентов. – X: ХНУ им. В.Н. Каразина. – 2019. – 124 с.

4. Проценко Е.С., Падалко В.И., Шаповал Е.В. Общая гистология. (изд.7-е; перераб. и доп.): Методические указания для самостоятельной работы студентов. – X: ХНУ им. В.Н. Каразина. – 2019. – 104 с.

5. Проценко Е.С., Падалко В.И., Шаповал Е.В. Основы цитологии и общей эмбриологии: Методические указания для самостоятельной работы студентов. – X: ХНУ им. В.Н. Каразина. – 2019.  – 78 с.

6. Проценко Е.С., Падалко В.И., Шаповал Е.В. Основы цитологии и общей эмбриологии. Общая гистология: Рабочая тетрадь-альбом для самостоятельной работы студентов. – X: ХНУ им. В.Н. Каразина. – 2019. – 84 с.

7. Проценко Е.С., Ремнёва Н.А., Омельченко В.Ф. Общая патологическая физиология: Методические рекомендации. – X: ХНУ им. В.Н. Каразина. – 2019. – 150 с.

8. Проценко Е.С., Ремнёва Н.А. Частная патологическая физиология. Часть 1: Методические рекомендации. – X: ХНУ им. В.Н. Каразина. – X: ХНУ им. В.Н. Каразина. – 2019. – 130 с.

9. Проценко Е.С., Ремнёва Н.А. Частная патологическая физиология. Часть 2: Методические рекомендации. – X: ХНУ им. В.Н. Каразина. – 142 с.

10.Проценко Е.С., Ремнёва Н.А. Частная патоморфология. Часть 1: Методические рекомендации. – X: ХНУ им. В.Н. Каразина. – 172с.

11.Проценко Е.С., Ремнёва Н.А. Частная патоморфология. Часть 2: Методические рекомендации. – X: ХНУ им. В.Н. Каразина. – 176 с.

12.Проценко Е.С., Ремнёва Н.А., Омельченко В.Ф. Общая патоморфология: Методические рекомендации. – X: ХНУ им. В.Н. Каразина. – 166 с.

13.Protsenko E.S. General pathophysiology: Methodological instructions for the 3rd years students / E.S. Protsenko, N.A.Remnyova. dependent work.

14.Protsenko E.S., Padalko V.I., Shapoval E.V., Vyschnevskaya I.R., Rank I.A. Principles of Cytology and General Embryology. General Histology: Workbook-album for student’s self-dependent work. Course “Histology, Cytology and Embryology”. – V.N. Karazin Kharkov National University, 2019. – 80 р.

15.Protsenko E.S., Padalko V.I., Shapoval E.V., Vyschnevskaya I.R., Rank I.A.. Special histology: Workbook-album for student’s self-dependent work. Course “Histology, Cytology and Embryology”. – V.N. Karazin Kharkov National University, 2019. – 101 р.

16.Protsenko E.S., Padalko V.I., Vyschnevskaya I.R., Rank I.A. Bases of Cytology and general embryology: Methodological instructions for the 1st year students. – V.N. Karazin Kharkov National University, 2019. – 78 р.

17.Protsenko E.S., Padalko V.I., Vyschnevskaya I.R., Rank I.A. General histology. Tissues: Methodological instructions for the 1st year students. – V.N. Karazin Kharkov National University, 2019. – 108 р.

18.Protsenko E.S., Padalko V.I., Vyschnevskaya I.R., Rank I.A. Histology, cytology and embryology. Special histology. Part 1: Methodological instructions for the 2nd year students. – V.N. Karazin Kharkov National University, 2019. – 91 р.

19.Protsenko E.S., Padalko V.I., Vyschnevskaya I.R., Rank I.A. Histology, cytology and embryology. Special histology. Part 2: Methodological instructions for the 2nd year students. – V.N. Karazin Kharkov National University, 2019. – 99 р.

20.Protsenko E.S., Remnyova N.A. General pathomorphology: Methodological instructions. – V.N. Karazin Kharkov National University, 2019. – 156 p.

21.Protsenko E.S., Remnyova N.A. Systemic pathomorphology. Part I: Methodological instructions. V.N. Karazin Kharkov National University, 2019. – 162 p.

22.Protsenko E.S., Remnyova N.A. Systemic pathomorphology. Part II: Methodological instructions. – V.N. Karazin Kharkov National University, 2019. – 162 p.

23.Protsenko E.S., Remnyova N.A. Systemic pathophysiology. Part I: Methodological instructions for the 3rd years students.– V.N. Karazin Kharkov National University, 2019. – 122 p.

24.Protsenko E.S., Remnyova N.A. Systemic pathophysiology. Part II: Methodological instructions for the 3rd years students. – V.N. Karazin Kharkov National University, 2019. – 134 p.

25.Рабочая тетрадь по патофизиологии: самостоятельная работа студентов [для студентов ІІІ курса медицинского факультета] / сост.: Е. С. Проценко, Н. А. Ремнёва. – X: ХНУ им. В.Н. Каразина. – 2019. – 89 с.

26.Pathophysiology workbook: dependent work. of the 3 rd year medical students / complied by Protsenko E.S., Remnyova N. A. V.N. Karazin Kharkov National University, 2019. – 83 р.

У звітному періоді були розроблені два нових робочих зошита з патофізіології:

1. Рабочая тетрадь по патофизиологии: самостоятельная работа студентов [для студентов ІІІ курса медицинского факультета] / сост.: Е. С. Проценко, Н. А. Ремнёва. – X: ХНУ им. В.Н. Каразина. – 2019. – 89 с.

2. Pathophysiology workbook: dependent work. of the 3 rd year medical students / complied by Protsenko E.S., Remnyova N. A. V.N. Karazin Kharkov National University, 2019. – 83 р.

Викладачами кафедри розроблені нові методичні видання для самостійної роботи студентів, що були затверджені науково-методичною радою університету:

1. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої медичної освіти 1 – 3 років навчання «Основи цитології». Укладачі: О. С. Проценко, О. В. Шаповал, Г. А. Божок, В. І. Падалко, В. В. Борозенець, Н. А. Комаромі, Н. В. Колот, І. Р. Вишневська, Г. В. Нестерук, О. Ю. Литовченко, Л. І. Чумак, О. Г. Шатровський, К. Ю. Прилуцька, А. В. Шатілло.

2. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої медичної освіти 1 – 3 років навчання «Основи ембріології». Укладачі: О. С. Проценко, О. В. Шаповал, Г. А. Божок, В. І. Падалко, В. В. Борозенець, Н. А. Комаромі, Н. В. Колот, І. Р. Вишневська, Г. В. Нестерук, О. Ю. Литовченко, Л. І. Чумак, О. Г. Шатровський, К. Ю. Прилуцька, А. В. Шатілло.

3. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої медичної освіти 1 – 3 років навчання «Загальна гістологія». Укладачі: О. С. Проценко, О. В. Шаповал, Г. А. Божок, В. І. Падалко, В. В. Борозенець, Н. А. Комаромі, Н. В. Колот, І. Р. Вишневська, Г. В. Нестерук, О. Ю. Литовченко, Л. І. Чумак, О. Г. Шатровський, К. Ю. Прилуцька, А. В. Шатілло.

4. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої медичної освіти 1 – 3 років навчання «Спеціальна гістологія систем внутрішніх органів». Укладачі: О. С. Проценко, О. В. Шаповал, Г. А. Божок, В. І. Падалко, В. В. Борозенець, Н. А. Комаромі, Н. В. Колот, І. Р. Вишневська, Г. В. Нестерук, О. Ю. Литовченко, Л. І. Чумак, О. Г. Шатровський, К. Ю. Прилуцька, А. В. Шатілло.

5. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої медичної освіти 1 – 3 років навчання «Спеціальна гістологія регуляторних і сенсорних систем». Укладачі: О. С. Проценко, О. В. Шаповал, Г. А. Божок, В. І. Падалко, В. В. Борозенець, Н. А. Комаромі, Н. В. Колот, І. Р. Вишневська, Г. В. Нестерук, О. Ю. Литовченко, Л. І. Чумак, О. Г. Шатровський, К. Ю. Прилуцька, А. В. Шатілло.

6. Робочий зошит-альбом для практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої медичної освіти 1 – 3 років навчання «Основи цитології. Основи ембріології. Загальна гістологія». Укладачі: Проценко О.С., Шаповал О.В., Падалко В.І.

7. Робочий зошит-альбом для практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої медичної освіти 1 – 3 років навчання «Спеціальна гістологія». Укладачі: Проценко О. С., Шаповал О.В., Падалко В. І.

8. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої медичної освіти 1 – 3 років навчання «Морфологічні дослідження тканин при опіках». Укладачі: Проценко О. С., Ремньова Н. О., Шаповал О. В., Падалко В. І.

Всі навчально-методичні видання затверджені і рекомендовані до використання в навчальному процесі науково-методичною радою університету.

Викладачі кафедри є співавторами 2 навчальних посібників:

1. В.В. Данилова, Т.В.Козлова (доцент), В.Б.Давиденко, В.В.В’юн, С.С.Овчаренко Алгоритм дій дитячого анестезіолога в периопераційному періоді: Навчальний посібник для лікарів-інтернів дитячих анестезіологів. – Харків: ХНМУ, 2019. – 64 с.

2. Олійник Г.А, Тимченко О.К., Грязін О.Є., Кремень В.О. (асистент), Дворцевий В.В. Основи експандерной дерматензії. – Харків: ФОП Напольська А.В., 2019. – 22 с.

Викладачі кафедри створюють і використовують у викладацькій роботі електронні варіанти матеріалів методичного забезпечення учбового процесу.

Регулярно проводиться поповнення кафедрального музею макро- та мікропрепаратами.