Новини кафедри

16.12.2021

Сертифікати – викладачам кафедри загальної та клінічної патології

16 грудня 2021 в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна співробітникам кафедри загальної та клінічної патології відбулося вручення сертифікатів про визнання інформаційного ресурсу системи електронного (дистанційного) навчання в якості навчально-методичної праці:

Докладніше

20.09.2021

Міжнародне стажування в Туреччині

Викладачі кафедри загальної та клінічної патології доцент Наталія Олександрівна Ткаченко, доцент Наталія Олексіївна Ремньова та завідувач кафедри професор Олена Сергіївна Проценко пройшли міжнародне стажування в Університеті Фатіха Султана Мехмета / Fatih Sultan Mehmet University, Туреччина, м. Стамбул, з 13 по 18 вересня 2021 року.

Докладніше

7.05.2021

XVII Міжнародна наукова конференція "Актуальні питання сучасної медицини"

7 травня 2021 в режимі он лайн відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка кафедри загальної та клінічної патології, в якому взяли участь близько 30 студентів 1-го курсу медичного факультету. На засіданні були представлені 2 доповіді: «Стовбурові клітини - походження і природа поліпотентної» і «Стовбурові клітини - перспективи застосування в медицині», з якими виступили студентки 1-го курсу - Ольга Генова, Дар'я Гуртова, Оліфенко Марина, Медведєва Карина.

Докладніше..

15.02.2021

Матеріали кафедри загальної та клінічної патології

Згідно з вимогами до наявності матеріалів на кафедральному сайті, додається посилання на методичні матеріали та документацію кафедри

Докладніше...

3.10.2020

XVII Міжнародна наукова конференція "Актуальні питання сучасної медицини"

1-2 жовтня 2020 року була проведена XVII Міжнародна наукова конференція студентів, молодих вчених і фахівців «Актуальні питання сучасної медицини", приурочена до 215-річчя від дня заснування медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Співробітники кафедри взяли активну участь як в пленарному засіданні, так і в організації проведення роботи секції Клінічна патологія.

Докладніше...

16.09.2020

Оголошення

03.10.2020 відбудеться відкрита лекція для студентів другого курсу медичного факультету. Тема: "Lymphatic System". Викладач: доцент кафедри загальної та клінічної патології І. Р. Вишневська. Запрошуємо усіх зацікавлених

16.09.2020

Оголошення

29.09.2020 в 12.00-13.20 відбудеться відкрита лекція для студентів першого курсу медичного факультету. Тема: "General Embryology". Викладач: доцент кафедри загальної та клінічної патології Н. В. Колот. Запрошуємо усіх зацікавлених

10.09.2020

Організаційний комітет XVII Міжнародної наукової конференції студентів, молодих вчених та спеціалістів "Актуальні питання сучасної медицини", приуроченої 215-річчю від дня заснування медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна інформує Вас, що конференцію буде проведено 1-2 жовтня 2020 року. У зв’язку з карантинними обмеженнями, організатори просять гостей та учасників конференції дотримуватися дистанції та масочного режиму!

22.06.2020

Сесію завершено! Підводимо підсумки...

15.05.2020

Вчора, 14 травня, було підтверджено присудження наукового ступеня доктора філософії в галузі медицини Вікторії Сергіївні Айдаровій

26.02.2020

Успішний захист

Асистент кафедри Вікторія Сергіївна Айдарова 25 лютого 2020 року успішно захистила дисертацію на тему «Вплив ритмічної гіпотермії та кріоконсервованої кордової крові на структурно-функціональний стан центральної нервової системи щурів з дисциркуляторною енцефалопатією» (експериментальне дослідження), і отримала науковий ступень PhD  в галузі медичних наук.

01.11.2019

Стажування в Польщі

Два викладачі кафедри пройшли стажування в польському університеті в Любліні

Докладніше...

02.03.2020

Успішна сертифікація дистанційного навчального курсу «Special histology»

2 березня 2020 року на засіданні Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна співробітники кафедри загальної та клінічної патології медичного факультету завідувач кафедри, д. мед. н., проф. Проценко О. С., к. мед. н. доц. Божок Г. А., к. біол. н., доц. Падалко В. І., ас. Комаромі Н. А., ас. Борозенець В. В. та ас. Колот Н. В. отримали сертифікати про визнання підготованого за їх участі інформаційного ресурсу «Special histology» системи електронного (дистанційного) навчання в якості навчально-методичної праці.

Всіма кафедрами медичного факультету проводиться підготовка дистанційних курсів з інших дисциплін.

Докладніше...

Традиційна (третя) студентська наукова конференція «Актуальні проблеми сучасної гістології»

3-4 грудня 2019 року на кафедрі загальної та клінічної патології медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна відбулася традиційна (третя) студентська наукова конференція «Актуальні проблеми сучасної гістології». Вперше у цьому році робота конференції проходила у двох секціях (англо- та україномовній).

Докладніше

 

 

 

 

Студентський науковий гурток
Інформація про стан наукової роботи студентів

на кафедрі загальної та клінічної патології медичного факультету

Викладачі кафедри постійно проводять роботу із заохочення студентів до роботи з усіх напрямків медичної науки.

На кафедрі загальної та клінічної патології працює студентський науковий гурток з загальної та клінічної патології людини.

Науковий керівник гуртка – завідувач кафедри, проф. Проценко О.С., безпосередній куратор його роботи – доцент кафедри Падалко В.І.

Гурток зареєстрований в студентському науковому товаристві ХНУ імені В. Н. Каразіна. Гурток був створений з метою реалізації творчого наукового потенціалу студентів та їх участі в виконанні науково-дослідних робіт, програм, що виконуються в університеті, а також з метою здійснення наукової, освітньої, творчої діяльності.

Зокрема, на засіданнях гуртка студенти активно займаються створенням музею вологих препаратів по патоморфології з наступним обговоренням теоретичних питань стосовно тих чі інших захворювань. Розглядаються питання нормальної гістології органів та тканин, а також этіопатогенезу, клініко-лабораторної діагностики та морфологічного прояву різних захворювань. Студенти молодших курсів в позаурочний час мають можливість відвідувати клінічну базу кафедри (патологоанатомічне відділення Інституту загальної і невідкладної хірургії) з активною участю в роботи лікарів-патологоанатомів.

Зокрема, за останній час відбулись такі засідання гуртка:

07.05.2021

 

7 мая 2021 в режиме он лайн состоялось очередное заседание студенческого научного кружка кафедры общей и клинической патологии, в котором приняли участие около 30 студентов 1-го курса медицинского факультета. На заседании были представлены 2 доклада: «Стволовые клетки - происхождение и природа полипотентности»  и «Стволовые клетки  - перспективы применение в медицине», с которыми выступили студентки 1-го курса - Ольга Генова, Дарья Гуртовая,  Олифенко Марина, Медведева Карина.

После докладов состоялась оживленная дискуссия по теме заседания.

7 травня 2021 в режимі он лайн відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка кафедри загальної та клінічної патології, в якому взяли участь близько 30 студентів 1-го курсу медичного факультету. На засіданні були представлені 2 доповіді: «Стовбурові клітини - походження і природа поліпотентної» і «Стовбурові клітини - перспективи застосування в медицині», з якими виступили студентки 1-го курсу - Ольга Генова, Дар'я Гуртова, Оліфенко Марина, Медведєва Карина.

Після доповідей відбулася жвава дискусія по темі засідання.

 

On May 7, 2021, a regular meeting of the student scientific circle of the Department of General and Clinical Pathology was held online, in which about 30 1st year students of the School of Medicine took part. Two reports were presented at the meeting: 'Stem cells - the origin and nature of pluripotency' and 'Stem cells - prospects for application in medicine', which were presented by 1st year students - Olga Genova, Daria Gurtovaya, Olifenko Marina, Medvedeva Karina.

After the reports, a lively and fruitful discussion on the topic of the meeting took place.

 

 

 

 

20.05.2019

 


20 мая 2019 года было проведено очередное заседание студенческого научного кружка кафедры общей и клинической патологии медицинского факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. С докладами на тему «Регенеративная способность кожи» выступила студентка 2 курса медицинского факультета Екатерина Черемская.

В оживленной дискуссии после докладов приняли участие доцент кафедры общей и клинической патологии Е. В. Шаповал и присутствующие студенты 1-3 курсов медицинского факультета.

On May 20, 2019 it was held another meeting of Students Scientific Club of the Department of General and Clinical Pathology of the School of Medicine of V. N. Karazin Kharkiv National University. Reports entitled “Regenerative Capability of Skin” was presented by the 2nd year student of the School of Medicine Kateryna Cheremska.

Associate Professor of the Department of General and Clinical Pathology and attending 1-3 year students of the School of Medicine took part in a lively discussion after presentations.

20 травня 2019 року було проведено чергове засідання студентського наукового гуртка кафедри загальної та клінічної патології медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. З доповідями на тему «Регенеративна здатність шкіри» виступила студентка 2 курсу медичного факультету Катерина Черемська.

У жвавій дискусії після доповідей взяли участь доцент кафедри загальної та клінічної патології О. В. Шаповал та присутні студенти 1-3 курсів медичного факультету.
02.04.2019

 


2 апреля 2019 года было проведено очередное заседание студенческого научного кружка кафедры общей и клинической патологии медицинского факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. С докладами на тему «Стволовые клетки и их использование в практике современной медицины» выступили студенты Никита Елецкий и Илья Генкин. В оживленной дискуссии после докладов приняли участие заведующая кафедрой общей и клинической патологии, д. мед. н., проф. Е. С. Проценко, куратор научного кружка, к. биол. н., доц. В. И. Падалко и присутствующие студенты 1-3 курсов медицинского факультета.

On April 2, 2019, it was held a regular meeting of the Student Scientific Circle of the Department of General and Clinical Pathology of the School of Meidicine of V. N. Karazin Kharkiv National University. Students Mykyta Yelec’kyj and Illya Henkin presented a paper on the topic “Stem cells and their Use in Modern Medical Practice”. Head of the Department of General and Clinical Pathology, Doctor of Medicine, Full professor O. S. Protsenko, curator of the scientific circle, Candidate of biology, Associate professor V.I. Padalko and 1st-3rd year students of the School of Medicine altogether took part in a lively discussion.

2 квітня 2019 року було проведене чергове засідання студентського наукового гуртка кафедри загальної та клінічної патології медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. З доповідями на тему «Стовбурові клітини та їх використання у практиці сучасної медицини» виступили студенти Микита Єлецький та Ілля Генкін. В жвавій дискусії після доповідей взяли участь завідувач кафедри загальної та клінічної патології, д. мед. н., проф. О. С. Проценко, куратор наукового гуртка, к. біол. н., доц. В. І. Падалко та присутні студенти 1-3 курсів медичного факультету.

 


  

18.12.2018

 


18 декабря 2018 года состоялось очередное заседание студенческого научного кружка кафедры общей и клинической патологии медицинского факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. В работе кружка, кроме студентов 2 и 3 курсов, приняли участие заведующая кафедрой, д. мед. н., проф. Е. С. Проценко и ряд преподавателей. Такой интерес к заседанию студенческого кружка обусловлен тематикой заседания. Перед аудиторией с докладом «Врожденные пороки сердца. Причины и этапы формирования» выступила врач отделения кардиохирургии и неотложной кардиологии ГУ «Институт общей и неотложной хирургии имени В. Т. Зайцева НАМН Украины», известный специалист в области ультразвуковой диагностики Д. А. Куликова.

По окончании доклада была проведена плодотворная дискуссия с участием преподавателей и студентов.

On December 18, 2018, a regular meeting of the student scientific circle of the Department of General and Clinical Pathology of the School of Medicine of V. N. Karazin Kharkiv National University took place. In the work of the group, except for students of the 2nd and 3rd courses, the head of the department, Doctor of Medicine, full professor O. S. Protsenko and a number of instructors took part. Such interest in the meeting of the student circle is due to the subject of the meeting. Before the audience the report “Congenital Heart Diseases. Causes and stages of formation” was made by the doctor of the Department of Cardiac Surgery and Emergency Cardiology of the State Organization “V. T. Zaitsev Institute of General and Emergency Surgery of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, well-known expert in the field of ultrasound diagnostics D. O. Kulikova.

At the end of the report a fruitful discussion was held with the participation of instructors and students.

18 грудня 2018 року відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка кафедри загальної та клінічної патології медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. У роботі гуртка, окрім студентів 2 та 3 курсів, взяли участь завідувач кафедри, д. мед. н., проф. О. С. Проценко та низка викладачів. Такий інтерес до засідання студентського гуртка обумовлений тематикою засідання. Перед аудиторією з доповіддю «Вроджені вади серця. Причини та етапи формування» виступила лікар відділення кардіохірургії та невідкладної кардіології ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України», відомий фахівець в області ультразвукової діагностики Д. О. Кулікова.

По закінченню доповіді була проведена плодотворна дискусія за участю викладачів та студентів.


 


08.10.2018

 


8 октября 2018 года было проведено очередное заседание студенческого научного кружка кафедры общей и клинической патологии медицинского факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. В ходе заседания были представлены два доклада, посвященные общей теме заседания «История и современность татуировки – взгляд гистолога», в которых были приведены аргументы «за» и «против».

On October 8, 2018 it was held another meeting of Students Scientific Section at the Department of General and Clinical Pathology of the School of Medicine of V. N. Karazin Kharkiv National University. While the meeting it were presented two papers dedicated to its general topic “Tattoos in history and in modern life from histologist’s point of view”, in which all pros and cons had been considered.

The papers generated audience’s interest and raised an active discussion.

8 жовтня 2018 року було проведене чергове засідання студентського наукового гуртка кафедри загальної та клінічної патології медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. В ході засідання були представлені дві доповіді, присвячені загальній темі засідання «Історія та сучасність татуюванняпогляд гістолога», в яких були наведені аргументи «за» та «проти».

Доповіді викликали неабиякий інтерес серед слухачів та стали предметом жвавої дискусії.24.05.2018

 


24 мая 2018 года состоялось очередное заседание студенческого научного кружка кафедры общей и клинической патологии медицинского факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. В рамках круглого стола была рассмотрена тема «Современные представления о механизмах старения и возможно ли здоровое старение организма». С докладом выступил к. биол. н., доц. В. И. Падалко, после чего состоялась оживленная дискуссия по теме круглого стола.

On May 24, 2018 it was held another meeting of the Students’ Scientific Section of the Department of General and Clinical Pathology of the School of Medicine of V. N. Karazin Kharkiv National University. In the course of the meeting the topic “Modern Perspectives on Aging Mechanisms and Possibilities of Healthy Aging” was under consideration. A presentation was made by the Candidate of Biology, Associate Professor V. I. Padalko, then it took place an intensive discussion about the topic.

24 травня 2018 року відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка кафедри загальної та клінічної патології медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. У рамках круглого столу була розглянута тема «Сучасні уявлення про механізми старіння та чи можливе здорове старіння організму». З доповіддю виступив к. біол. н., доц. В. І. Падалко, після чого відбулася жвава дискусія за темою круглого столу.

17.04.2018

 


17 апреля 2018 года состоялось очередное заседание студенческого научного кружка кафедры общей и клинической патологии медицинского факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. З докладом на тему «Виды кардиомиопатий» выступил студент 1 курса медицинского факультета Никита Елецкий.

После доклада состоялась оживленная дискуссия, в которой на вопросы студентов 1-3 курсов, присутствовавших на заседании, отвечали заведующая кафедрой, д. мед. н., проф. Е. С. Проценко и куратор кружка, к. биол. н., доц. В. И. Падалко.

On April 17, 2018 a regular meeting of the student scientific circle of the Department of General and Clinical Pathology of the School of Medicine of V. N. Karazin Kharkiv National University took place. The first year student of the School of Medicine Mykyta Yeletskyi made a report "Types of cardiomyopathies".

After the report a lively discussion took place, in which the questions of the students of the 1-3 courses attending the meeting were answered by the Head of the Department, Doctor of Medicine, full professor O. S. Protsenko and the curator of the circle, Candidate of Biology, associate professor V. I. Padalko.

17 квітня 2018 року відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка кафедри загальної та клінічної патології медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. З доповіддю на тему «Різновиди кардіоміопатій» виступив студент 1 курсу медичного факультету Микита Єлецький.

Після доповіді відбулася жвава дискусія, у якій на запитання студентів 1-3 курсів, що були присутні на засіданні, відповідали завідувач кафедри, д. мед. н., проф. О. С. Проценко та куратор гуртка, к. біол. н., доц. В. І. Падалко.
06.10.2017

 


6 октября 2017 года на базе Музея природы Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина состоялось очередное заседание научного кружка кафедры общей и клинической патологии медицинского факультета, в котором приняли участие студенты 2 и 3 курсов.

В ходе мероприятия с докладом на тему «Природные яды – опасность и польза» выступила студентка 3 курса И. Серашова. В ходе доклада участники заседания имели возможность непосредственно увидеть животных, которые могут быть весьма опасными для жизни и здоровья человека.

On October 6, 2017 on the basis of the Museum of Nature of V. N. Karazin Kharkiv National University a regular meeting of the scientific circle of the Department of General and Clinical Pathology of the School of Medicine took place, in which students of the 2nd and 3rd year took part.

During the event, a third-year student I. Serashova made a presentation on "Natural Poisons - Danger and Benefit". During the report, the meeting participants had the opportunity to see animals, which could be very dangerous for human life and health.

6 жовтня 2017 року на базі Музею природи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна відбулося чергове засідання наукового гуртка кафедри загальної та клінічної патології медичного факультету, у якому прийняли участь студенти 2 та 3 курсів.

В ході заходу з доповіддю на тему «Природні отрути – небезпека та користь», виступила студентка 3 курсу І. Серашова. Під час доповіді учасники засідання мали можливість безпосередньо побачити тварин, що можуть бути вельми небезпечними для здоров’я та життя людини.

.24.05.2017

 

24 мая 2017 года состоялось очередное заседание студенческого кружка кафедры общей и клинической патологии медицинского факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, на котором обсуждались гельминтозы – паразитарные болезни человека, животных и растений, вызываемых гельминтами – паразитическими червями. С докладами выступили студенты Ирина Серашова и Демьян Рудык. Основное внимание в своих сообщениях докладчики уделили плоским червям, представителям классов Трематоды и Ленточные черви (Цестоды). Отмечалось, что в основе патогенеза гельминтозов лежит сенсибилизация организма продуктами обмена и распада паразитов, а также механические повреждения органов и тканей.

Были рассмотрены как внешний вид паразитов, так и те повреждения, которые они способны наносить органам и тканям человека, поскольку заседание кружка проводилось в старейшем в Украине музее природы Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. После заседания кружка студенты совершили небольшую экскурсию по музею.

On May 24, 2017 a meeting of the student group of the Department of General and Clinical Pathology of the School of Medicine of V. N. Karazin Kharkiv National University was held, in the course of which the topics of helminthiosis - parasitic diseases of humans, animals and plants caused by helminths - parasitic worms were discussed. Reports were made by students Iryna Serashova ta Demian Rudyk. The reporters focused their attention on flat worms, representatives of the Trematodes and Tape Worms (Cestodes). It was noted that the pathogenesis of helminthiases is based on the sensitization of the organism by products of metabolism and disintegration of parasites, as well as mechanical damage to organs and tissues.

Both the appearance of parasites and the damage they were able to inflict on the organs and tissues of human were considered,this meeting was held in the oldest in Ukraine Museum of Nature of V. N. Karazin Kharkiv National University. After the meeting the students made a short excursion around the museum.

24 травня 2017 року відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка кафедри загальної та клінічної патології медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, на якому обговорювалися гельмінтозипаразитарні хвороби людини, тварин та рослин, які асоційовані з гельмінтамипаразитичними червами. З доповідями виступили студенти Ірина Серашова та Дем’ян Рудик. Основну увагу у своїх презентаціях доповідачі приділили плоским червам, представникам класів Трематоди та Ленточні черви (Цестоди). Відмічалося, що в основі патогенезу гельмінтозів лежить сенсибілізація організму продуктами обміну та розпаду паразитів, а також механічне ушкодження органів та тканин.

Було розглянуто як зовнішній вигляд паразитів, так й ті ушкодження, які вони здатні наносити органам та тканинам організму людини, оскільки засідання гуртка проводилося у найстарішому в Україні музеї природи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Після засідання гуртка студенти здійснили невеличку екскурсію музеєм.