Новини кафедри

16.12.2021

Сертифікати – викладачам кафедри загальної та клінічної патології

16 грудня 2021 в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна співробітникам кафедри загальної та клінічної патології відбулося вручення сертифікатів про визнання інформаційного ресурсу системи електронного (дистанційного) навчання в якості навчально-методичної праці:

Докладніше

20.09.2021

Міжнародне стажування в Туреччині

Викладачі кафедри загальної та клінічної патології доцент Наталія Олександрівна Ткаченко, доцент Наталія Олексіївна Ремньова та завідувач кафедри професор Олена Сергіївна Проценко пройшли міжнародне стажування в Університеті Фатіха Султана Мехмета / Fatih Sultan Mehmet University, Туреччина, м. Стамбул, з 13 по 18 вересня 2021 року.

Докладніше

7.05.2021

XVII Міжнародна наукова конференція "Актуальні питання сучасної медицини"

7 травня 2021 в режимі он лайн відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка кафедри загальної та клінічної патології, в якому взяли участь близько 30 студентів 1-го курсу медичного факультету. На засіданні були представлені 2 доповіді: «Стовбурові клітини - походження і природа поліпотентної» і «Стовбурові клітини - перспективи застосування в медицині», з якими виступили студентки 1-го курсу - Ольга Генова, Дар'я Гуртова, Оліфенко Марина, Медведєва Карина.

Докладніше..

15.02.2021

Матеріали кафедри загальної та клінічної патології

Згідно з вимогами до наявності матеріалів на кафедральному сайті, додається посилання на методичні матеріали та документацію кафедри

Докладніше...

3.10.2020

XVII Міжнародна наукова конференція "Актуальні питання сучасної медицини"

1-2 жовтня 2020 року була проведена XVII Міжнародна наукова конференція студентів, молодих вчених і фахівців «Актуальні питання сучасної медицини", приурочена до 215-річчя від дня заснування медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Співробітники кафедри взяли активну участь як в пленарному засіданні, так і в організації проведення роботи секції Клінічна патологія.

Докладніше...

16.09.2020

Оголошення

03.10.2020 відбудеться відкрита лекція для студентів другого курсу медичного факультету. Тема: "Lymphatic System". Викладач: доцент кафедри загальної та клінічної патології І. Р. Вишневська. Запрошуємо усіх зацікавлених

16.09.2020

Оголошення

29.09.2020 в 12.00-13.20 відбудеться відкрита лекція для студентів першого курсу медичного факультету. Тема: "General Embryology". Викладач: доцент кафедри загальної та клінічної патології Н. В. Колот. Запрошуємо усіх зацікавлених

10.09.2020

Організаційний комітет XVII Міжнародної наукової конференції студентів, молодих вчених та спеціалістів "Актуальні питання сучасної медицини", приуроченої 215-річчю від дня заснування медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна інформує Вас, що конференцію буде проведено 1-2 жовтня 2020 року. У зв’язку з карантинними обмеженнями, організатори просять гостей та учасників конференції дотримуватися дистанції та масочного режиму!

22.06.2020

Сесію завершено! Підводимо підсумки...

15.05.2020

Вчора, 14 травня, було підтверджено присудження наукового ступеня доктора філософії в галузі медицини Вікторії Сергіївні Айдаровій

26.02.2020

Успішний захист

Асистент кафедри Вікторія Сергіївна Айдарова 25 лютого 2020 року успішно захистила дисертацію на тему «Вплив ритмічної гіпотермії та кріоконсервованої кордової крові на структурно-функціональний стан центральної нервової системи щурів з дисциркуляторною енцефалопатією» (експериментальне дослідження), і отримала науковий ступень PhD  в галузі медичних наук.

01.11.2019

Стажування в Польщі

Два викладачі кафедри пройшли стажування в польському університеті в Любліні

Докладніше...

02.03.2020

Успішна сертифікація дистанційного навчального курсу «Special histology»

2 березня 2020 року на засіданні Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна співробітники кафедри загальної та клінічної патології медичного факультету завідувач кафедри, д. мед. н., проф. Проценко О. С., к. мед. н. доц. Божок Г. А., к. біол. н., доц. Падалко В. І., ас. Комаромі Н. А., ас. Борозенець В. В. та ас. Колот Н. В. отримали сертифікати про визнання підготованого за їх участі інформаційного ресурсу «Special histology» системи електронного (дистанційного) навчання в якості навчально-методичної праці.

Всіма кафедрами медичного факультету проводиться підготовка дистанційних курсів з інших дисциплін.

Докладніше...

Традиційна (третя) студентська наукова конференція «Актуальні проблеми сучасної гістології»

3-4 грудня 2019 року на кафедрі загальної та клінічної патології медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна відбулася традиційна (третя) студентська наукова конференція «Актуальні проблеми сучасної гістології». Вперше у цьому році робота конференції проходила у двох секціях (англо- та україномовній).

Докладніше

 

 

 

 

Проценко Олена Сергіївна

Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Проценко Олена Сергіївна


Проценко Олена Сергіївна має стаж роботи з патологічної анатомії 29 років. Після закінчення у 1983 році Харківського медичного інституту, навчання в інтернатурі, з 1984 року працювала завідувачем патологоанатомічним відділенням першої клінічної лікарні м. Харкова. З 1987 року навчалася в клінічній ординатурі, після закінчення – завідувач патологоанатомічним відділенням ХІЗНХ. З 1994 року працювала на посаді доцента кафедри патологічної анатомії медичного факультету СумДУ, виконувала консультативну та секційну роботу в Сумському обласному патологоанатомічному бюро. У 1992 році захистила кандидатську дисертацію, а в 1998 році їй присвоєне вчене звання доцента.


За період роботи лікарем-потологоанатомом і викладачем патологічної анатомії шість разів підвищувала свою кваліфікацію на курсах удосконалення лікарів та викладачів.


В 1995 році рішенням Сумської обласної атестаційної комісії Проценко О.С. була присвоєна перша кваліфікаційна категорія з патологічної анатомії, а в1999 році Центральною атестаційною комісією МОЗ Україна присвоєна вища кваліфікаційна категорія.


З 2002 року працює на посаді завідувача кафедри загальної та клінічної патології медичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, де викладаються сім навчальних курсів: анатомія людини, гістологія, цитологія та ембріологія, патоморфологія, патологічна фізіологія, судова медицина, ОХТА, секційний курс. Протягом 5 років (2002 – 2007) працювала на посаді лікаря-патологоанатома ХОКОД, а з 2007 року – у патологоанатомічному відділенні ДУ ІЗНХ АМНУ. З 1.09.2011 працює на осаді завідувача лабораторії патоморфології та експериментальної хірургії ДУ ІЗНХ АМНУ.
Проценко О.С. регулярно приймає участь у роботі Всеукраїнських патологоанатомічних конференції та з’їздів патологоанатомів України, шкіл молодих вчених та ін. Приймає участь в роботі обласних, міських лікарняних клініко-анатомічних конференцій. Проводить консультативну роботу з діагностики операційного та біопсійного матеріалів. Допомагає молодим лікарям-патологоанатомам оволодіти майстерністю біопсійного дослідження.


Проценко Олена Сергіївна має багатий досвід викладацької роботи на факультеті згідно діючого навчального плану. Вона викладає курси патологічної анатомії та патологічної фізіології. Показала себе як старанний працівник, що викладає загальну патологію на високому науковому та методичному рівні, в доброму контакті з аудиторією. ЇЇ лекції та практичні заняття завжди насичені фактичним та демонстраційним матеріалом у тісному зв’язку з потребами сучасної клініки з активним використанням останніх досліджень у галузі патологічної анатомії та патологічної фізіології.
За той час, що Проценко О.С. завідує кафедрою, нею була проведена велика науково-методична робота. Вона є автором однієї монографії, 17 учбово-методичних посібників, а також 52 методичних рекомендацій з курсів, що викладаються на кафедрі. Має 46 наукових публікацій. Нею був розроблений мультимедійний лекційний курс з патологічної анатомії та патологічної фізіології. Всі лекції Проценко О.С. проводяться з використанням мультимедійного обладнання та виконані в редакторі Power Point.


Під керівництвом Проценко О.С. було захищено дві дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (Полякова О.В. Патологічна анатомія підшлункової залози плодів та новонароджених від матерів з анемією, 2006 рік, та Ремньова Н.О. Патологічна анатомія гіперпластичних процесів в тимусі, 2008 рік), а також виконуються три дисертаційні дослідження пошукачами кафедри.
Проценко О.С. є керівником студентського наукового гуртка з патоморфології та патологічної фізіології, де студенти активно займаються створенням музею вологих препаратів по анатомії людини і патоморфології з наступним обговоренням теоретичних питань з цих захворювань. Під її керівництвом був створений та облаштований музей макропрепаратів кафедри.


Студенти вивчають морфологічні особливості змін органів плодів при різноманітних патологіях матері. Розглядаються питання етіопатогенезу, клініко-лабораторної діагностики, морфологічного прояву різних захворювань. Особливий інтерес серед студентів викликає онкопатологія. Студенти старших курсів беруть активну участь в процесі розкриття померлих з можливим відпрацьовуванням практичних навичок по оперативній хірургії.


Проценко О.С. працює над виконанням наукової роботи за темою докторської дисертації «Патологічна анатомія гепатобіліарної системи плодів та новонароджених від матерів з ускладненою вагітністю». Захист заплановано на 2013 рік.
Олена Сергіївна має високий рейтинг серед студентів факультету та користується повагою серед колег. Під її керівництвом кафедра двічі перемагала в загальноуніверситетському конкурсі кафедр на краще навчально-методичне забезпечення навчального процесу. Кафедра отримала першу премію на університетському конкурсі за курс мультимедійних лекцій, автором якого є Проценко О.С. Має подяки від ректора університету за сумлінну працю.

 

Head of Department, Professor Elena Protsenko

Protsenko Elena has experience in the pathology of 29 years. After graduating in 1983, Kharkov Medical Institute, teaching internship, since 1984 worked as head pathoanatomical departments of the hospital in Kharkov. Since 1987, she studied in clinical internship at the end - the head office pathoanatomical HIZNH. Since 1994, she worked as Assistant Professor of Pathology Medical Faculty SSU, an advisory and sectional work in Sumy Regional Office for autopsy. In 1992 he defended his thesis, and in 1998 she was awarded the academic title of associate professor.

During the period of physician and teacher potologoanatomom pathology six times improve their skills in courses Postgraduate Medical and teachers.

In 1995, the decision of the Sumy Regional Certification Commission Protsenko AS was awarded the first qualifying category on pathological anatomy, and In 1999, the Central Certification Commission of Health of Ukraine was given the highest qualification category.

From 2002 she worked as head of the Department of General and Clinical Pathology, Medical Faculty of Kharkov National University named after VN Karazin, which sets out seven training courses: human anatomy, histology, cytology and embryology, morbid anatomy, pathological physiology, forensic medicine, Ohta, sectional course. Within 5 years (2002 - 2007) worked as a doctor on-HOKOD pathologist, and from 2007 - in the State Department of Inorganic Chemistry autopsy AMSU. From 09/01/2011 working as head of the laboratory of experimental surgery and Pathomorphology State IGIC AMSU.

Protsenko E.S. regularly takes part in the All-Ukrainian Conference and Convention autopsy pathologists Ukraine, schools for young scientists, and others. Participates in regional, urban, hospital-anatomical conferences. Conducts consulting work on the diagnosis and surgical biopsy. Helps young doctors-pathologists to master the skill of biopsy study.

Protsenko Elena has extensive experience in teaching at the faculty according to the current curriculum.

She teaches courses of pathological anatomy and pathophysiology. Proved to be a willing worker, setting out the general pathology at a high scientific and methodological level, in good contact with the audience. Her lectures and workshops are always full of actual and sample data in close connection with the needs of a modern hospital with the active use of the latest research in the field of pathology and pathophysiology.

During the time that Alexander Protsenko head of the department, she spent a lot of scientific and methodical work. She is the author of a monograph, 17 teaching aids, as well as 52 guidelines for the courses that are taught in the department. Has 46 scientific publications. It was designed multimedia lectures on pathological anatomy and pathophysiology. All lectures Protsenko AS conducted with the use of equipment and are made in the editor, Power Point.

Under the leadership of Alexander Protsenko was protected by two theses for the degree of candidate of medical sciences (Polyakov OV Pathology pancreas fetuses and newborns of mothers with anemia, 2006, and belt NA Pathology hyperplastic processes in the thymus, 2008) and provides three dissertation research staff of the Department.

Protsenko AS is the head of the student scientific circle at pathomorphology and Pathophysiology, where students are actively engaged in the creation of the Museum of wet preparations of human anatomy and Pathomorphology and discussion of theoretical issues of these diseases. Under her direction, the museum and equipped makropreparatov department.

Students study the morphological characteristics of the fruit changes in various pathologies of the mother. The problems of the pathogenesis, clinical and laboratory diagnosis, morphological manifestations of disease. Of particular interest among students is oncopathology. Senior students are actively involved in the process of opening the dead with practical skills for operative surgery.
Protsenko AS working on the implementation of the scientific work on his doctoral dissertation, "The Pathology of the hepatobiliary system of fetuses and neonates born to mothers with pregnancy complications." Protection in 2013.

Elena has the highest rating among the students of the faculty and is well respected among his colleagues. Under her leadership the chair won twice in a university-wide competition for the best departments of a teaching support of the educational process. The department received the first prize in the competition for the university course of multimedia lectures, sponsored by the ES Protsenko Has gratitude from the Rector of the University for their conscientious work.